Utbildning

Mina utbildningar
Skräddarsytt för er
 • Lösningsfokuserad korttidterapi/Lösningsfokuserat förhållningssätt

  Grundutbildning, fördjupningsutbildning och tillämpningsutbildning. Har själv genomgått utbildningar via Steve de Shazer och Insoo Kim Berg. Har arbetat med att utveckla Lösningsfokuserad korttidsterapi med team.

 • Feedback informerad behandling

  Har många år arbetat med uppföljningsinstrumenten ORS/SRS. Har genomfört utbildningar för personal. Grundutbildning, fördjupningsutbildning och handledning med fokus på implementering av ett feedbackinformerat förhållningssätt i arbetet med klienter/patienter/kunder.

 • Samtalsmetodik

  Grunderna för att skapa goda samarbetsrelationer och förfina sin förmåga att bygga arbetsallianser.

 • Barn och ungdomars utveckling

  Föreläsning och workshop med temat barn och ungdomars normalutveckling, olika personlighetsdrag och riskfaktorer som kan störa en personlighetsutveckling.

 • Anknytningsteori

  Från teori till praktik, vilka teoretiska utgångspunkter finns och hur kan professionella använda dessa i praktisk verksamhet. Gun-Eva har under många år arbetat med handledning och metodutveckling inom Socialtjänstens myndighetsutövning och öppenvårdsverksamhet.

 • Barnskyddsutredning ur ett psykologiskt perspektiv

  Vilka psykologiska teorier kan man använda vid utredningar av barn och familjer där oro finns för att barn far illa.

 • Risk och skyddsbedömning med ett Lösningsinriktat perspektiv

  Hur kan man sammanföra ett Lösningsfokuserat perspektiv och arbetssätt med barnskyddsutredning med nya BBIC?

 • Analys av Nya Kälvstén

  Är certifierad för att genomföra analyser av Nya Kälvsténs intervjuer.

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]