Utbildning

[tlg_headings separator=”line_icon” icon=”ti-shield” title=”Mina utbildningar” subtitle=”Skräddarsytt för er”][tlg_accordion][tlg_accordion_content title=”Lösningsfokuserad korttidterapi/Lösningsfokuserat förhållningssätt”]Grundutbildning, fördjupningsutbildning och tillämpningsutbildning. Har själv genomgått utbildningar via Steve de Shazer och Insoo Kim Berg. Har arbetat med att utveckla Lösningsfokuserad korttidsterapi med team.[/tlg_accordion_content][tlg_accordion_content title=”Feedback informerad behandling”]Har många år arbetat med uppföljningsinstrumenten ORS/SRS. Har genomfört utbildningar för personal. Grundutbildning, fördjupningsutbildning och handledning med fokus på implementering av ett feedbackinformerat förhållningssätt i arbetet med klienter/patienter/kunder.[/tlg_accordion_content][tlg_accordion_content title=”Samtalsmetodik”]Grunderna för att skapa goda samarbetsrelationer och förfina sin förmåga att bygga arbetsallianser.[/tlg_accordion_content][tlg_accordion_content title=”Barn och ungdomars utveckling”]Föreläsning och workshop med temat barn och ungdomars normalutveckling, olika personlighetsdrag och riskfaktorer som kan störa en personlighetsutveckling.[/tlg_accordion_content][tlg_accordion_content title=”Anknytningsteori”]Från teori till praktik, vilka teoretiska utgångspunkter finns och hur kan professionella använda dessa i praktisk verksamhet. Gun-Eva har under många år arbetat med handledning och metodutveckling inom Socialtjänstens myndighetsutövning och öppenvårdsverksamhet.[/tlg_accordion_content][tlg_accordion_content title=”Barnskyddsutredning ur ett psykologiskt perspektiv”]Vilka psykologiska teorier kan man använda vid utredningar av barn och familjer där oro finns för att barn far illa.

[/tlg_accordion_content][tlg_accordion_content title=”Risk och skyddsbedömning med ett Lösningsinriktat perspektiv”]Hur kan man sammanföra ett Lösningsfokuserat perspektiv och arbetssätt med barnskyddsutredning med nya BBIC?

[/tlg_accordion_content][tlg_accordion_content title=”Analys av Nya Kälvstén”]Är certifierad för att genomföra analyser av Nya Kälvsténs intervjuer.[/tlg_accordion_content][/tlg_accordion]

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]