Om oss

Gun-Eva Andersson Långdahl Legitimerad Psykolog – Specialist Klinisk och Pedagogisk Psykologi.

Anton Långdahl Socionom och handledarutbildad

Viktor Långdahl Specialpedagog

Vi har lång erfarenhet av arbete med behandling, handledning, analys och bedömning, metodutveckling, utvärdering och uppföljning. Vi arbetar med observationer, kartläggningar och samtal.

Arbetar med ett individuellt perspektiv och systeminriktat.

Har erfarenhet och kunskap gällande analys, kartläggning, observation och bedömning. Lägger stor vikt vid att lägga ett Systemiskt perspektiv på symtom och problem. Utforskar tillsammans med klienten nätverk och erfarenhet som en viktig information till hur vi ska arbeta vidare. Med klient avses här både en individ privat och individer i sitt professionella arbete.

Har arbetat med handledning av personal mer än 30 år inom områden som -Socialt arbete – mottagning, utredning, behandling, första linje – Hälsa Lärande och Trygghet, Fältverksamhet, Våld i nära relation, Barn, ungdoms och Vuxensocionomer som arbetar med utredning och stöd. Familjebehandlare, Behandlare som arbetar med barn och ungdomar. Behandlare inriktade på missbruk och kriminalitet, Ensamkommande verksamhet och Stödboenden. Familjerådgivning. Pedagoger konsultation och handledning.

Stöd och Service – personal på boenden, behovsbedömare och personliga assistenter. Elevhälsa – Kuratorer och Skolsköterskor. Har även träffat pedagoger vid uppdragskonsultationer. Hälso och sjukvård – Kuratorer, Sjuksköterskor, Barnmorskor och Läkare. Ungdomshälsa och ungdomsmottagning – Kuratorer och Psykologer. Privata företag som arbetar med Familjehemsvård. Chefer inom föregående verksamheter.

Behandling – Har själva arbetat med Familjer. par och enskilda personer i olika åldrar barn, ungdomar och vuxna. Arbetar med Nätverk och Familjerådslag.

Vi håller oss uppdaterade vad gäller forskning och bästa tillgängliga kunskap, väger samma det med de erfaren och kunskaper som den professionelle har. Sist men inte minst tar vi klientens egen erfarenhet och kunskap spå största allvar vid planering av insatser.

Har skrivit böcker:
”Kvinnor i Lösningstagen”
”Oro, anmälan, utredning – ett nytt sätt att samarbeta om lösningar”Har skrivit kapitel i utbildningslitteratur:
”Klienten den glemte terapeut”
”Feedbackinformed treatment – en grundbok”Har deltagit i och publicerat ett utvärderingsprojekt tillsammans med forskare Björn Blom, Stefan Moren och Marek Perlinski ”Why is the agency Oden successful”

Fel: Kontaktformulär hittades inte.