Om oss

Psykolog Specialist Gun-Eva Andersson Långdahl

Legitimerad Psykolog – Specialist Klinisk och Pedagogisk Psykologi.

Har lång erfarenhet av arbete med behandling, handledning, analys och bedömning, metodutveckling, utvärdering och uppföljning.

Arbetar med ett individuellt perspektiv

– har erfarenhet och kunskap gällande analys och bedömning. Lägger stor vikt i detta arbete vid att lägga ett Systemiskt perspektiv på symtom och problem. Utforskar tillsammans med klienten nätverk och erfarenhet som en viktig information till hur vi ska arbeta vidare. Med klient avses här både en individ privat och individer i sitt professionella arbete.

Har arbetat med handledning av personal mer än 30 år inom områden som –

Socialt arbete – mottagning, utredning, behandling, första linje – Hälsa Lärande och Trygghet, Fältverksamhet, Våld i nära relation, Barn, ungdoms och Vuxensocionomer som arbetar med utredning och stöd. Familjebehandlare, Behandlare som arbetar med barn och ungdomar. Behandlare inriktade på missbruk och kriminalitet, Ensamkommande verksamhet och Stödboenden. Familjerådgivning.

Stöd och Service – personal på boenden, behovsbedömare och personliga assistenter.

Elevhälsa – Kuratorer och Skolsköterskor. Har även träffat pedagoger vid uppdragskonsultationer.

Hälso och sjukvård – Kuratorer, Sjuksköterskor, Barnmorskor och Läkare.

Ungdomshälsa och ungdomsmottagning – Kuratorer och Psykologer.

Privata företag som arbetar med Familjehemsvård.

Chefer inom ovanstående verksamheter.

Behandling – Har själv arbetat med Familjer. par och enskilda personer i olika åldrar barn, ungdomar och vuxna.

 

 

Har skrivit böcker:
”Kvinnor i Lösningstagen”
”Oro, anmälan, utredning – ett nytt sätt att samarbeta om lösningar”

Har skrivit kapitel i utbildningslitteratur:
”Klienten den glemte terapeut”
”Feedbackinformed treatment – en grundbok”

Har deltagit i och publicerat ett utvärderingsprojekt tillsammans med forskare Björn Blom, Stefan Moren och Marek Perlinski ”Why is the agency Oden successful”

Arbetar med uppdrag i hela Sverige, främst i Norr- och Västerbotten.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.