Handledning

Handledning skall leda till en professionell utveckling

Har arbetat med handledning av personal sedan 1984, uppdrag har genomfört inom offentlig verksamhet, kommuner och landsting. Har även arbetat med personal inom olika konsultföretag. Vi erbjuder även enskild handledning samt handledning av chefer och coacher.

Avsikten med handledning skall vara att erbjuda en möjlighet för var och en av de professionella att utveckla sin kompetens. Utifrån sina erfarenheter och kunskaper få stöd att ta steg vidare i sin professionella utveckling. Via en praktisk och konkret handledning utifrån frågeställningar där den professionelle kört fast, är i utkanten av sin bekvämlighetszon.

Vi träffar gärna personal aktuella för handledning i ett inledande möte där vi ser om det som vi har att erbjuda passar dem. Vi genomför systematiska uppföljningar för att se så att det vi gör i handledningen också är tillämpbart i vardagen för de handledda.

Personal. och utveckling av team

Utbildad coach, certifierad av SFCT – Association for the Quality Development of solution focused consulting and training. Utbildad Reteamingcoach och coach för Dubbelstjärnan, två arbetsmetoder utvecklade av Ben Furman och Tapani Ahola.

Handledarutbildning.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.