PHUG AB är ett företag som erbjuder handledning, konsultation och utbildning inom Psykologi, Socialt arbete och Specialpedagogik.

Företaget startade som ett enmansföretag av Leg Psykolog Specialistkompetent inom Klinisk och Pedagogisk Psykologi och är idag bestående, utöver Psykolog av en Socionom med handledareutbildning  samt en Specialpedagog.

Vi är ett litet företag och oavsett vem av oss som utför önskat uppdrag så samarbetar vi som team, vi coachar varandra och erbjuder även att vi går in och kompletterar varandra direkt om så behövs.

Inom våra teoretiska huvudområden så är vi öppna för att anpassa våra uppdrag utifrån de som anlitar oss.

Vår gemensamma inriktning utgår ifrån Systemteori. Vi arbetar därför med ett Lösningsinriktat förhållningssätt där vi gemensamt med barn/ungdomar och familjer tar vara på de resurser som finns hos individen, familjen, nätverk och socialt sammanhang. Vi uppmuntrar familjen till att samverka med förskola, skola, socialtjänsten och vården.

Kontakta oss: 0703776653 samt info@phugab.se alternativt phugab@telia.com